Tiskárna Polygraf, s.r.o. Zakázkový tisk

Tiskárna Polygraf, s.r.o.

Tiskárna Polygraf, s.r.o.

Je česká soukromá společnost, která byla založena roku 1992. V roce 2000 došlo k transformaci firmy v společnost s r.o.. V létě roku 2004 bylo rozhodnuto o výstavbě nového sídla firmy a již na jaře roku 2005 jsme dokončili stavbu nové provozní budovy tiskárny, která splňuje veškerá kriteria moderní tiskárny.
Ačkoli jsme tiskárna menší, o čemž svědčí skutečnost, že v naší firmě v současnosti pracuje na 20 zaměstnanců, patří dnes naše společnost mezi nejmoderněji vybavené tiskové provozy s formátem B1 a B2 v České republice.
Z našeho pohledu není důležité, jak je tiskárna velká, ale záleží na organizaci práce a technickém zázemí, kterým disponujeme. Náš tiskový provoz vlastní nejmodernější technologie, díky nimž umíme velmi dobře konkurovat i velkým polygrafickým podnikům nejenom u nás, ale také v zahraničí.

tiskárna Polygraf, s.r.o. je vybavena nejmodernější technologií tisku i dokončujícího zpracování, což nám umožňuje dodat zakázku v nejvyšší možné kvalitě v nejkratším možném termínu. Naším prvořadým cílem je absolutní spokojenost zákazníka, čehož se snažíme dosáhnout nejen důrazem na co nejnižší ceny, kvalitu, seriozní jednání ale i například takovými detaily jako je základní balení zdarma či doprava zakázek do okruhu 120 km zdarma.


Tisk a skladba zakázek tiskárny:

Jsme flexibilní firma, která se specializuje jak na běžný plněbarevný tisk zakázek tak i na speciální zakázky, jak malých nákladů, tak i středních a velkých sérií.
tiskárna Polygraf je prototypem menšího polygrafického provozu, který zpracovává široké spektrum merkantilní produkce. Specializujeme se na tisk časopisů, katalogů, skládaných i klasických letáků, prospektů, samolep, krabiček atd... Přestože se tiskárna zabývá zpracováním opravdu širokého spektra produktů, je něčím unikátní.
Specializujeme se na zhotovování a tisk skládaných tiskových produktů, které se vyznačují větším množstvím lomů. Tyto mnohdy atypické tiskové zakázky jsou zhotovovány na celkem čtyřech skládacích strojích od firem Guk a MBO.


Certifikát kvality ISO 9001:2009

Velký důraz je v naší společnosti kladen na kvalitu tisku, což mimo jiné dokládá skutečnost, že již v roce 2000 začala tiskárna Polygraf, s.r.o. usilovat o získání mezinárodního certifikátu ISO a přibližně o rok později, v říjnu 2001, osvědčení ISO 9001:2001 naše firma obdržela. Potvrzením vysoké kvality tisku a standardizace celého výrobního procesu byl následný přechod na nejnovější normu a získání certifikátu ISO 9001:2009 včetně mezinárodní certifikace v roce 2009. Věříme, že díky tomuto kroku se pro Vás staneme víc než jen dobrým a spolehlivým partnerem.

Maximální bezpečnost informací - u nás samozřejmost! Jsme držiteli ISO 27001:2006

Jako součást prostředků vedoucích k maximální spokojenosti jak našich zákazníků tak i zaměstnanců jsme se rozhodli zavést a certifikovat systém managementu bezpečnosti informací ISO 27001:2006

Pro tento účel jsme se zavázali a certifikací prokázali, že naše firma:
- bude trvale vytvářet podmínky k zajišťování všech zdrojů potřebných k zavedení, udržování a soustavnému zlepšování systému managementu bezpečnosti informací ve společnosti

- bude uplatňovat bezpečnostní politiku založenou na principech důvěrnosti, dostupnosti a úplnosti informací, na požadavcích právních a normativních předpisů a na požadavcích zainteresovaných stran
- bude přesvědčivým a pevným uplatňováním zásad informační bezpečnosti vůči smluvním partnerům a třetím stranám prezentovat profesionální přístup a postavení společnosti na současném trhu
- bude zavedeným systémem managementu bezpečnosti informací poskytovat zákazníkům a smluvním partnerům, ale i svým zaměstnancům potřebnou míru jistoty při nakládání s jejich informacemi a daty

Pro tento účel stanovujeme tyto priority:
- zabezpečit ochranu a trvalou dostupnost informací pro zpracování zakázek
- zabezpečit ochranu osobních údajů zaměstnanců a účetní agendy organizace
- vyhledávat a předcházet možným ohrožením bezpečnosti informací

Politika ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce - jsme držiteli ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008

Naším cílem je být mezi nejlepšími v oblasti tisku a dalšího zpracování tiskovin a vždy uspokojit požadavky zákazníků především kvalitou výrobků a ve stanovených termínech.  Vedení chce dosáhnout výše uvedených záměrů i osobní angažovaností a aktivitou všech pracovníků, dále pak neustálým zlepšováním řídících procesů a zvyšováním odborné kvalifikace všech pracovníků.

Zavazujeme se k neustálému zlepšování integrovaného systému  a plnění jeho a dalších požadavků.

Základní filozofií naší společnosti v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce je následující motto: "Jsme nedílnou součástí společnosti a uvědomujeme si, jak spolupůsobíme na naše okolí a zaměstnance. Myslíme si, že i malý vliv na životní prostředí a plnění všech požadavků v oblasti bezpečnosti práce má svůj zásadní význam  a každý krok v tomto směru má své opodstatnění."

Zavazujeme se k  prevenci znečištění. Zavazujeme se k souladu s právními a jinými předpisy a požadavky v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce.

Do svých podnikatelských aktivit zahrnujeme hlediska zvyšování bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a zlepšování protipožární ochrany. Zlepšujeme pracovní podmínky s cílem snížení rizikovosti pracoviště. Zajišťujeme pracovní výcvik a kompetence všech zaměstnanců k tomu, aby mohli plnit své povinnost, pravidelně jedenkrát ročně pro stávající zaměstnance a při nástupu nového zaměstnance naše společnost zajišťuje školení zásad BOZP a PO.

Společnost otevřeně projednává stav BOZP a PO a jeho zlepšování se zaměstnanci společnosti. Dodržujeme a kontrolujeme všechna opatření vyplývající z právní legislativy a jiných aplikovatelných požadavků a tím předcházíme případným rizikům vzniku pracovního úrazu. Společnost neustále zlepšuje péči o bezpečnost, ochranu zdraví zaměstnanců a protipožární ochranu.

Jako potvrzení, že svá slova dokládáme i činy jsme v létě roku 2011 získali certifikáty potvrzující jak zavedení managementu enviromentální ochrany životního prostředí ISO 14001:2005 tak i zavedení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008


Certifikáty:


Certifikát kvality ISO 9001:2009Certifikát kvality ISO 9001:2009Mezinárodní Certifikát kvality ISO 9001:2008Mezinárodní Certifikát kvality ISO 9001:2008Systém enviromentálního managementu ČSN ISO 14001:2005Systém enviromentálního managementu ČSN ISO 14001:2005Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví ČSN OHSAS 18001:2008Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví ČSN OHSAS 18001:2008Systém managementu bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC: 27001:2006Systém managementu bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC: 27001:2006

Centrální registr dlužníků České republiky
Tiskárna Polygraf, s.r.o. je vybavena nejmodernější technologií tisku i dokončujícího zpracování, což nám umožňuje dodat zakázku v nejvyšší možné kvalitě v nejkratším možném termínu. Naším prvořadým cílem je absolutní spokojenost zákazníka, čehož se snažíme dosáhnout nejen důrazem na co nejnižší ceny, kvalitu, seriozní jednání ale i například takovými detaily jako je základní balení zdarma či doprava zakázek do okruhu 120 km zdarma.

Doporučujeme: Fotokniha | Online hry | Svěráky a stahováky | Vysokozdvižné vozíky | Pracovní pomůcky | Podlahy Gertabau | Topení a chlazení | Autoservis | Okna dveře | další odkazy
jméno:
heslo:
czechdeutsch

Vyrobilo © Tvorba www stránek Chabera

odkazy: Webhosting