Tisk

ISO 27001:2006

Jako součást prostředků vedoucích k maximální spokojenosti jak našich zákazníků tak i zaměstnanců jsme se rozhodli zavést a certifikovat systém managementu bezpečnosti informací ISO 27001:2006

Pro tento účel jsme se zavázali a certifikací prokázali, že naše firma:
– bude trvale vytvářet podmínky k zajišťování všech zdrojů potřebných k zavedení, udržování a soustavnému zlepšování systému managementu bezpečnosti informací ve společnosti
– bude uplatňovat bezpečnostní politiku založenou na principech důvěrnosti, dostupnosti a úplnosti informací, na požadavcích právních a normativních předpisů a na požadavcích zainteresovaných stran
– bude přesvědčivým a pevným uplatňováním zásad informační bezpečnosti vůči smluvním partnerům a třetím stranám prezentovat profesionální přístup a postavení společnosti na současném trhu
– bude zavedeným systémem managementu bezpečnosti informací poskytovat zákazníkům a smluvním partnerům, ale i svým zaměstnancům potřebnou míru jistoty při nakládání s jejich informacemi a daty

Pro tento účel stanovujeme tyto priority:
– zabezpečit ochranu a trvalou dostupnost informací pro zpracování zakázek
– zabezpečit ochranu osobních údajů zaměstnanců a účetní agendy organizace
– vyhledávat a předcházet možným ohrožením bezpečnosti informací

ISO27001