Tisk

Základní polygrafické info

Přehled formátů

Formát A Formát B
A0 841 × 1189 B0 1000 × 1414
A1 594 × 841 B1 707 × 1000
A2 420 × 594 B2 500 × 707
A3 297 × 420 B3 353 × 500
A4 210 × 297 B4 250 × 353
A5 148 × 210 B5 176 × 250
A6 105 × 148 B6 125 × 176
A7 74 × 105 B7 88 × 125
A8 52 × 74 B8 62 × 88

Papíry pro tisk jsou charakterizovány několika důležitými vlastnostmi:

 • Gramáž – udává váhu papíru na čtvereční metr (plošná hmotnost) v g/m2
 • Měrný objem a volumen – volumen je definován jako poměr tloušťky (µm) a plošné hmotnosti papíru (g/m2)
 • Opacita – specifikuje průhlednost papíru
 • Bělost

Papír dělíme z pohledu složení a povrchové úpravy na:

Křídové papíry

 • hladké bezdřevé papíry oboustranně natírané buď leskle, nebo matně
 • v gramáži od 90 do 350 g/m2
 • jsou vhodné pro publikace, katalogy, časopisy, plakáty, letáky, mapy, vizitky

LWC (Light Weight Coated)

 • dřevité papíry, které jsou lehce natírané leskle nebo matně
 • podobné křídám s nižší úrovní lesku
 • v gramáži od 60 do 80 g/m2
 • používají se pro časopisy, letáky, reklamní akční letáky atd.

Ofsetový papír

 • souhrnně označované jako bezdřevé nenatírané papíry
 • v gramáži 80 g/m2 najdete v pracovní kopírce nebo své domácí tiskárně
 • vhodný pro dopisní a hlavičkové papíry, formuláře, školní sešity i učebnice, omalovánky, bloky nebo katalogy a publikace, které mají působit přírodněji
 • barvy se do těchto papírů „vpíjí“ a nepůsobí tak jasně/kontrastně jako na křídách nebo LWC
 • dobře se na ně píše

Recyklované papíry

 • podobné vlastnosti jako ofsetové papíry
 • nevýhodou u levnějších typů je nestálá barevnost
 • jsou ekonomickou alternativou ofsetového bílého bezdřevého papíru
 • vhodné na návody, brožury, ale i knihy tzv. paperback

Samopropisy

 • 3 druhy samopropisovacích papírů
 • standardní hmotnost papíru je 60 g/m2
 • formulář nebo tiskopis může být v různém barevném provedení

Hladké lepenky a kartony

 • mohou být natírané na obou stranách leskle, matně, nebo jen jedna strana natíraná a hladká, pro tisk a druhá pak nehlazená pro psaní
 • pro tisk pohledů, leporel, různých i vysekávaných skládaček nebo i pro silnější obálky na vázané brožury a katalogy
 • v gramáži od 220 do 400 g/m2
 • lepenky od 400 g/m2 výše
 • 3 druhy: strojové, ruční a vlnité
 • pro tvorbu krabic a krabiček (skládačková kartonáž)

Speciální papíry

 • papíry a kartony pro umělecký tisk
 • ruční (bezdřevé) papíry s dobrou potiskovatelností
 • velké množství speciálních druhů papírů různých barev a povrchů (ražené, imitace…), s nátěry (metalickými…) i bez nátěru (působí surově i přírodně)

 

Vazby a jejich druhy (knihařské zpracování)

Vazba (dokončovací knihařské zpracování) je způsob jakým budou jednotlivé listy vícestránkových tiskovin spojeny do jednoho celku. Každá vazba má své výhody a nevýhody (cena, odolnost, náročnost výroby atd.). Dělí se na dvě základní části – knižní blok (vnitřek složený z jednotlivých složek, listů) a obálka (obal, který má vnitřní blok chránit).

Měkké vazby
V1 Šitá vazba (Sešitová měkká vazba).  Knižní složky jsou vloženy do sebe a do obálky, jsou sešity spolu s obálkou ve hřbetě a oříznuty po třech stranách. Pro trvalé spojení složek a obálky se používá šití drátem, skobkou z plochého nebo zaobleného drátu (výjimečně se používá spona) nebo šití nitěmi.
V2 Lepená vazba. Sfalcované a nasnášené složky nebo archy jsou ve hřbetu ofrézovány (zdrsněny), spojeny termolepidlem a vlepeny do obálky. Nakonec oříznuty po třech stranách. Spolu s V1 nejrozšířenější typ vazby.
V3 Bloková vazba. Vazba podobná V1 s tím rozdílem, že k sešití jsou používány shora umístěné skobičky a celek se pak upevňuje do obálky.
V4 Šitá vazba. Měkká vazba zpevněná šitím. Technologicky náročnější vazba, která vyniká vysokou životností (používá se např. u učebnic). Svými parametry se blíží tuhé vazbě V8. Jednotlivé bloky jsou sešity niťovkou a ty pak sešity nebo slepeny.
Polotuhé vazby
V5 Vazba s deskami z lehčí lepenky která je mírně odsazena od hřbetu – knižní blok je buď lepen, nebo sešit nití, vazba je podobná V2. Dnes se již téměř nepoužívá.
V6 Leporelo. Vazba známá zejména z dětských skládanek – leporel.
Tuhé vazby
V7 Polopláštěná tuhá vazba s okraji. Knižní tuhá vazba s kombinovaným potahem tzv. poloplátěná vazba. Knižní desky jsou potaženy potištěným papírem a hřbet pak potažen plátnem nebo jiným vhodným materiálem.
V8 Celoplátěná vazba rovná/kulacená. Vazba z jednoho materiálu. Na potažení může být použit potah laminovaný (V8a), papírový přebal (V8b) nebo jiné materiály – kůže, useň, vatovaný potah… (V8c).
V9 Tuhá vazba s deskami z plastu.

 

Slovníček

Arch papíru List papíru o určitém rozměru udávaný v milimetrech.
Barevnost 4 základní tiskové barvy: CMYK (azurová, purpurová, žlutá a černá). Soutiskem těchto čtyř barev vzniká barevný obraz.
Bigování Vytvoření promáčkliny (rylky) tlakem v místě kde má dojí k ohybu papíru. Papír se v tomto místě následně ohne bez vedlejšího poškození (praskání, polámání). Provádí se u silnějších materiálů (od 175g/m2 a výše).
Bitmapová grafika U bitmapové grafiky je obraz definován pomocí zpravidla čtvercového rastru pixelů nebo bodů v DPI (počet bodů na palec), z nichž každý nese svou vlastní informaci o vzhledu. Zvětšováním dochází ke snižování kvality.
Blok (knižní blok) Blok je svazek zkompletovaných listů nebo složek spojených různým způsobem (vazbou atd.).
CMS Color Management System – systém správy barev ve výrobním procesu pomocí definiovaných profilů od vstupu až po výstup. Zajišťuje barevnou věrnost v průběhu výroby.
CMYK Barevný model založený na míchání barev používaných v tisku. Jsou to 4 základní barvy: C (cyan) – azurová, M (magenta) – purpurová, Y (yellow) – žlutá, K (black) – černá.
CTP technologie Přímý přenos digitálních dat na tiskovou formu.
Děrování Navrtání otvorů požadovaného průměru do tiskovin pro jejich snadnou archivaci do kroužkových šanonů.
Digitální nátisk Tisk pro kontrolu grafiky a správného vyřazení. Účelem je odhalit možné chyby a co nejpřesněji simulovat budoucí barevnost produktu, nemusí být vždy plně věrohodná.
Dotisk Dodatečný tisk nákladu již proběhlé zakázky.
DPI Dots Per Inch (počet pixelů na palec) – jednotka rozlišení bitmapové grafiky. Pro tiskové podklady by mělo být minimální rozlišení bitmap 300 DPI.
DTP DTP (Desktop publishing) – jedná se o tvorbu tištěného dokumentu za pomoci počítače. K tomu, aby mohl dokument vzniknout, je zapotřebí připravit tisková data za pomocí techniky a grafika.
Expedice Oddělení v němž se balí a odbavují tiskoviny rozesílané zákazníkům.
Falcování (lom) Skládání papírů několika způsoby na výsledný formát požadovaný zákazníkem.
Formát papíru Rozměr letáků, bloků, vizitek a dalších polygrafických výrobků. Nejběžněji používaná řada formátů papíru je A (např. A5, A4, A3).
Grafický návrh Vytvoření digitálních podkladů pro tisk. Cena je závislá na způsobu a náročnosti přípravy podkladů např. z dodaných podkladů atd.
Gramáž papíru Tíha listu o velikosti 1 m2. Na této hodnotě je závislá tloušťka papíru – čím vyšší hodnota tím je papír silnější.
Kalkulace Výpočet ceny na základě specifikace zakázky od zadavatele.
Kapitálek Ozdobná stužka nalepená na okraje knižního bloku. Zakrývá dutinu mezi hřbetem knižního bloku a deskami.
Kapitálky Řezy písma, kde se píší i malá písmena tvarem velkých.
Kašírování Proces, při kterém se motiv vytištěný na slabý papír nebo samolepku, nalepí na tvrdou podložku (karton, plastová deska).
Korektura Kontrola dat a následné schválení zákazníkem před zadáním do tisku.
Křivky Jedná se o vektorovou grafiku, kdy je doporučováno převést všechny objekty a fonty (písma) pro vyloučení možnosti chyby do křivek, tzn. uložit je jako vektorovou grafiku, ne jako text.
Lepení v hlavě Slepení různý počet listů v horní hraně produktu (např. poznámkové bloky).
Logotyp Značka produktu, společnosti, služby atd. tvořená písmem, obrázkem nebo jejich kombinací, ve spojení s dalšími propagačními prvky je chrakteristickým znakem odlišujícím od konkurence.
Maketa Model tiskoviny pro posouzení vzhled a rozměru konečného výrobku.
Makulatura Souhrnné pojmenování pro všechny vadné výtisky, tiskové archy, které neodpovídají požadavkům kvality a jsou vyřazeny.
Náhled Otisk ze stroje pro kontrolu, zda byly opraveny všechny chyby a technické nedostatky vyznačené v korektuře tisku.
Náhledové PDF PDF soubor sloužící pro kontrolu sestavení textu a obrázku. Vzhledem ke kompresi dat není vhodný pro tisk!
Náklad Počet výtisků polygrafického výrobku požadovaný zákazníkem.
Obálka První a poslední list časopisu, brožury atd. Obvykle i z jiného materiálu než zbytek vnitřních listů.
Ofsetový tisk Technika nepřímého tisku z plochy, při které se barva tisknutého motivu přenáší z tiskové formy přes další válec s gumovým povrchem na potiskovaný materiál.
Ořez Ořezání hrubého knižního bloku dle značek na čistý formát. Ořezává se ze tří stran.
Pantone barvy Přesně definovaná paleta barevných odstínů – vzorník přímých barev. Každá barva má své přesné označení a je u ní receptura k jejímu namíchání v přesných poměrech. Vzorníky Pantone, jsou celosvětově uznávaným barevným standardem.
Perforace Vyražení nebo proražení souvislé řady otvorů v daném místě pro snadnější odtržení např. částí lístků, kupónů, formulářů.
Podkladový karton Tvrdá nosná podložka pro zpevnění tiskovin (používá se hlavně karton) např. bloků, kalendářů atd.
Povrchová úprava 1) Laminování – potažení papíru čirou matnou nebo lesklou folií pro výrazné zvýšení odolnosti proti oděru a zvýšení exkluzivity.
2) UV lak – slouží podobně jako lamino k dosažení velké odolnosti tiskoviny a také díky vysokému lesku dodává tiskovině na exkluzivitě. Nejčastěji se používá k parciálnímu lakování (lakování jen některý míst na tisku). V kombinaci s matným laminem má výraznější efekt.
3) Tiskový lak – „ochranný“ používá se při tisku produktů, se kterými se více manipuluje. Méně výrazný, nenáročná aplikace, levnější.
4) Disperzní lak – nanáší se v tiskovém stroji, který musí být vybaven příslušným přídavným zařízením a výkonným sušením. Disperzní lak dosahuje při relativně příznivé ceně dobrého výsledného efektu.
5) Drip-off – speciální vysoce lesklý disperzní lak ve spojení s tiskovým olejovým primerním lakem vytváří takzvaný drip-off efekt. V místech, kde není nanesen olejový primer, zůstává nalakovaný povrch lesklý. Nenáročný na přípravu tiskového stroje.
Propisovací tiskopis Formulář, který se při vyplňování strojem nebo ručně zároveň propisuje na požadovaný počet kopií.
Prospekt Propagační tiskopis, který podrobněji popisuje, popř. zobrazuje nabízený výrobek nebo službu.
Přebal Ochranný papír navléknutý na vázané knihy. Může být potištěný, zušlechtěný lakováním nebo laminováním.
Předsádka Dvojlist těžšího papíru, který v knihách s pevnou vazbou spojuje knižní blok a desky. V knize jsou vždy dvě předsádky – přední a zadní). V knihách s měkkou obálkou jsou knižní bloky do obálky vlepovány přímo, bez použití předsádek.
Příloha Doplněk knihy, tištěný odlišně na jiném papíře než textová část. Může být příloha svázaná nebo volně vložená.
Raznice Výseková nebo razící forma pro výsek tiskovin s atypickým tvarem.
Ražba Vtlačování nebo vytlačování reliéfu pomocí razící formy a tím docílení plastického dojmu.
RGB Aditivní systém míchání barev (R-red/červená, G-green/zelená, B–blue/modrá), pomocí RGB jsou udávány barvy, které jsou zobrazovány pomocí vyzařovaného světla (LCD, TV, digitální foto…).
Rotační ofsetový tisk U této techniky se potiskuje materiál, který je v rolích (tzv. tisk na nekonečný pás papíru), který je oproti archovému, který se musí po výrobě rozřezat na jednotlivé listy, levnější. Vzhledem k technologii se ale dají potiskovat jen relativně slabé materiály. Navíc při seřizování barevnosti dochází k velkému odpadu nepoužitelných výtisků (makulatury). Tato technika je tedy, díky své vysoké rychlosti, vhodná na tisk velkého množství výtisků.
Rozsah Počet stran časopisu, brožury nebo knihy.
Řez písma Nejpoužívanějšími řezy u téměř všech druhů písma jsou italic – kurzíva, bold – tučně či bold italic – tučná kurzíva.
Sítotisk Technika tisku tzv. průtisk – barva se protlačuje přes napnuté síto. Na toto síto je v místech, kde se barva protlačit nemá nanesena speciální vrstva, která protlačení zabrání. Vhodné pro potisk PVC samolepek a tašek atd.
Spad, spadávka Přesah přes čistý rozměr stránky, důležitý u grafiky, která zasahuje „až do kraje“ stránky a pro tisk je potřeba nastavit přesah této grafiky, obvykle minimálně 3 mm.
Štoček Štoček je tisková forma pro tisk z výšky, jejíž netisknoucí místa byla snížena leptáním, rytím apod.
Šubr Pouzdro na knihu (lepenka nebo karton).
Tiráž Blok informací obsahující technické a vydavatelské údaje (často se tiráž přeneseně nazývá celá stránka s tímto informačním blokem).
Tisková forma Tisková forma je „nástroj“, který přenáší přímo nebo nepřímo barvu na potiskovaný materiál. U sítotisku je to síto, u flexotisku polymer, u ofsetového tisku ovrstvená hliníková deska.
Typy papíru / materiálu K tomu aby tisk odpovídal představě zákazníka je velmi důležité zvolit s ohledem na finanční možnosti a na použití/životnost tiskovin vhodný typ papíru / materiálu.
Typy lepení dopisních obálek Dle druhu použitého lepidla lepidla.
Twin-wire Tzv. kroužková drátěná vazba různých velikostí a barev.
Vakát Prázdná stránka kdekoli v knize.
Vazba – knižní vazba Způsob jakým budou listy časopisu, brožury, bloky atd. svázány dohromady.
Výsek Pro výsek se používá raznice za účelem docílení oblých nebo zvláštních tvarů, kterých nelze vytvořit klasickým rovným ořezem.
Vývěsní archy slouží pro kontrolu barevnosti před knihařským zpracováním.
Záložková stužka Vlepená stužka do hřbetu knižního bloku.