Tisk

Politika kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a ISMS

Naším cílem v oblasti kvality je být mezi nejlepšími v oblasti tisku a dalšího zpracování tiskovin a vždy uspokojit požadavky zákazníků především kvalitou výrobků a ve stanovených termínech. Vedení chce dosáhnout výše uvedených záměrů i osobní angažovaností a aktivitou všech pracovníků, dále pak neustálým zlepšováním řídících procesů a zvyšováním odborné kvalifikace všech pracovníků.
Základní filozofií naší společnosti v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce je následující:
Jsme nedílnou součástí společnosti a uvědomujeme si, jak spolupůsobíme na naše okolí a zaměstnance. I malý vliv na zlepšování životního prostředí, plnění všech zákonných i jiných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce má svůj zásadní význam a každý krok v tomto směru má své opodstatnění.
Zavazujeme se k neustálému zlepšování integrovaného systému řízení a plnění jeho a dalších požadavků. Cíle IMS v jednotlivých oblastech jsou stanovovány ke zvyšování kvality našich služeb a zlepšování environmentálního a bezpečnostních profilů.
Zavazujeme se k prevenci znečištění životního prostředí a BOZP.
Udržování souladu se závaznými povinnostmi v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce je naší prioritou.
Politika společnosti je vhodným způsobem sdělována všem zaměstnanců a osobám, které pracují pro firmu nebo z pověření firmy, včetně smluvních partnerů.