Tisk

ISO 14001:2016 a OHSAS 18001:2008

Politika ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce – jsme držiteli ISO 14001:2016 a OHSAS 18001:2008
Naším cílem je být mezi nejlepšími v oblasti tisku a dalšího zpracování tiskovin a vždy uspokojit požadavky zákazníků především kvalitou výrobků a ve stanovených termínech. Vedení chce dosáhnout výše uvedených záměrů i osobní angažovaností a aktivitou všech pracovníků, dále pak neustálým zlepšováním řídících procesů a zvyšováním odborné kvalifikace všech pracovníků.

Zavazujeme se k neustálému zlepšování integrovaného systému a plnění jeho a dalších požadavků.

Základní filozofií naší společnosti v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce je následující motto: „Jsme nedílnou součástí společnosti a uvědomujeme si, jak spolupůsobíme na naše okolí a zaměstnance. Myslíme si, že i malý vliv na životní prostředí a plnění všech požadavků v oblasti bezpečnosti práce má svůj zásadní význam a každý krok v tomto směru má své opodstatnění.“

Zavazujeme se k prevenci znečištění. Zavazujeme se k souladu s právními a jinými předpisy a požadavky v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce.

Do svých podnikatelských aktivit zahrnujeme hlediska zvyšování bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a zlepšování protipožární ochrany. Zlepšujeme pracovní podmínky s cílem snížení rizikovosti pracoviště. Zajišťujeme pracovní výcvik a kompetence všech zaměstnanců k tomu, aby mohli plnit své povinnost, pravidelně jedenkrát ročně pro stávající zaměstnance a při nástupu nového zaměstnance naše společnost zajišťuje školení zásad BOZP a PO.

Společnost otevřeně projednává stav BOZP a PO a jeho zlepšování se zaměstnanci společnosti. Dodržujeme a kontrolujeme všechna opatření vyplývající z právní legislativy a jiných aplikovatelných požadavků a tím předcházíme případným rizikům vzniku pracovního úrazu. Společnost neustále zlepšuje péči o bezpečnost, ochranu zdraví zaměstnanců a protipožární ochranu.

Jako potvrzení, že svá slova dokládáme i činy jsme v létě roku 2011 získali certifikáty potvrzující jak zavedení managementu enviromentální ochrany životního prostředí ISO 14001:2005 (aktuálně obhájen certifikát ISO 14001:2016), tak i zavedení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008.


ISO 18001-2008